Digital dannelse

Digital genial – aktiviteter til forældremødet. Online-værktøjskasse til indskoling og mellemtrin om digital trivsel. www.digitalgenial.dk

Persondata-hva’-for-noget? Et online-materialet udviklet sammen med 9. klasses elever, der gør vigtige emner som persondataforordningen (GDPR), digitale rettigheder og digital profilering relevante og vedkommende for unge. https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/persondata-hva-noget

Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online. Vidensmateriale om unge og ekstremisme på nettet, bl.a. om grooming, ytringsfrihed, fake news, filterbobler, algoritmer og digitale fodspor. www.nettetsvildveje.dk

Digital kommunikation. Undervisningsforløb om digital og ansigtsløs kommunikation til indskolingen. https://www.medieraadet.dk/medieradet/nyheder/digital-kommunikation

Find mere på www.medierådet.dk.