Digital dannelse

Digital genial – aktiviteter til forældremødet. Online-værktøjskasse til indskoling og mellemtrin om digital trivsel. www.digitalgenial.dk Persondata-hva’-for-noget? Et online-materialet udviklet sammen med 9. klasses elever, der gør vigtige emner som persondataforordningen (GDPR), digitale rettigheder og digital profilering relevante og vedkommende for unge. https://www.medieraadet.dk/medieradet/digitaldannelse/persondata-hva-noget Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda …

Perspekt2.0 fra DCUM

Perspekt2.0 fra DCUM Perspekt2.0 er et undervisningsmateriale hvor en lærer, pædagog eller anden ressourceperson arbejder med elevers emotionelle, sociale og personlige kompetencer igennem forskellige samtaler, klasseøvelser og makkerarbejde. Eleverne arbejder med at sætte ord på følelser, løse konflikter, tale om forskelligheder og relationer osv. Materialet er udviklet af Dansk Center …